1 SEP

Neste søknadsperiode er fra 1. september til 1. oktober 2020.

Positivitet og utvikling

Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg skal bidra til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.

Opprettelsen av stiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg forblir i lokalsamfunnet. 

Om oss