Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
1 sep.

Nåværende søknadsperiode er fra 1. september til 30. september 2023

Hva er prioritert?

Forutsetninger for tildeling:

Bruken av midlene skal dokumenteres iht. formålet med søknaden. Det vil normalt ikke bli gitt anledning til annen bruk av tildelte midler enn det det er søkt om. Vi kan kreve revisorbekreftelse på bruken av midlene.

Gavetildelinger til prosjekter som ikke er igangsatt innen ett år, blir trukket tilbake dersom ikke annet er avtalt. For prosjekter der utbetaling har funnet sted, men der prosjektet likevel ikke ble gjennomført som omsøkt, vil stiftelsen kunne kreve tilbakebetaling. Dersom støtte til samme prosjekt mottas fra andre kilder, faller tildeling som hovedregel bort.

Områder:

 • Kultur
 • Idrett og friluftsliv
 • Frivillig arbeid
 • Næringsutvikling / kompetansebygging

Søknadstips:

 • Ikke vent til siste dag med å sende inn søknaden
 • Sjekk kriteriene for tildeling på forhånd. Se gavepolicy på vår hjemmeside under "om oss"
 • Skriv kortfattet og poengtert om prosjektet du søker støtte til
 • Beskriv så godt som mulig HVORFOR prosjektet anses viktig og forventninger til POSITIVE EFFEKTER av det
 • Vær nøye med å legge ved revisorbekreftet regnskap
 • Lag et realistisk budsjett
 • Legg ved en tydelig finansieringsplan
 • Ikke last inn samme vedlegg flere steder