1 sep.

Nåværende søknadsperiode er fra 1. september til 1. oktober 2021

Søknadsskjema

Se hjemmesiden for søknadstips og gavepolicy før du fyller ut skjemaet.

1. Om søkerenFyll inn en kortfattet beskrivelse av virksomheten.

Fyll inn en kortfattet presentasjon av prosjektet. Vær så konkret med få ord som du klarer. Hva går prosjektet utpå, og hvorfor skal vi gi gave til akkurat dette formålet? Hva skal pengene gå til?

Fyll inn beløp det søkes om. Dette beløpet må gjenspeiles i finansieringsplanen som vedlegges lenger ned.

Om du søker på vegne av en virksomhet, legg inn organisasjonsnummer her.

Dersom ja, spesifiser dette nærmere i finanseringsplanen.

2. Kontaktperson

Fyll inn navn og adresse til den som søker. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.

3. Kontonummer *

Fyll inn kontonummer som skal benyttes for utbetaling av gave.

4. Vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 10 MB.

Legg ved siste årsregnskap, dvs. resultatregnskap, balanse og eventuelt noter. Om nødvendig, benytt "5. Andre vedlegg" nedenfor.

Sett opp et grovbudsjett, med hovedtall. Dette skal til sammen utgjøre totalkostnaden for prosjektet. Har du ikke dette, legg ved et dokument som beskriver hvorfor.

Sett opp en finansieringsplan. Dette vil inkludere eventuelle tilskudd og støtte fra andre bidragsytere / institusjoner, egne driftsmidler, lån fra bank osv.

Sett opp et dokument som beskriver fremdriften i prosjektet.

5. Andre vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 3 MB.

Eventuelle tilleggsvedlegg kan legges her.

Eventuelle tilleggsvedlegg kan legges her.

6. Samtykke