1 mars

Neste søknadsperiode er fra 1. mars til 31. mars 2022

Våren 2021

Våren 2021 delte stiftelsen ut 5,9 millioner kroner til gode prosjekter. En av mottagerne var DS Kysten.