1 mars

Neste søknadsperiode er fra 1. mars til 31. mars 2022

Utdeling til frivillige

Takk til alle frivillige i Messehall B og i Hårkollhallen for stor innsats med vaksinering under pandemien