1 mars

Neste søknadsperiode er fra 1. mars til 31. mars 2022

Søknadsrunde våren 2021

Søk om støtte mellom 1 mars til 1 april 2021. Tønsberg om Omegn Ishockey Bredde fikk høsten 2020 ny buss fra oss.