1 OKT

Nåværende søknadsperiode er fra 1. september til 1. oktober 2020.

Søk om støtte

Søk om støtte til ditt prosjekt innen kultur, idrett, frivillighet og kompetanse/næringsutvikling. Søknadsskjema er åpent fra 1 september til 1 oktober.