1 sep.

Neste søknadsperiode er fra 1. september til 1. oktober 2022

Ren Skjærgård 2020

I den nåværende situasjonen har vi besluttet at den planlagte plastryddedagen 27 april 2020 dessverre må avlyses. Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt når situasjonen er mer avklart.