1 mars

Nåværende søknadsperiode er fra 1. mars til 2. april 2021

Ren Skjærgård 2020

I den nåværende situasjonen har vi besluttet at den planlagte plastryddedagen 27 april 2020 dessverre må avlyses. Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt når situasjonen er mer avklart.