1 mars

Neste søknadsperiode er fra 1. mars til 31. mars 2022

Gaveutdeling høsten 2021

Vi delte ut 5,6 millioner kroner til glade mottagere i Støperiet den 10 november 2021