1 sep.

Neste søknadsperiode er fra 1. september til 1. oktober 2022

Ekstraordinær søknadsperiode

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg bevilger 1 million kroner ekstra til lag og foreninger i Tønsbergregionen som følge av Coronakrisen. Den ekstraordinære søknadsperioden er fra 15. april til 1. mai 2020.

Maksimalt søknadsbeløp er kr 50 000. (Dersom dere kan klare dere med mindre, kommer pengepotten flere til gode.)

Utdeling og utbetaling vil skje så snart som mulig etter søknadsfristens utløp den 1. mai 2020.  

 

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig først den 15. april.