1 mars

Neste søknadsperiode er fra 1. mars til 31. mars 2022

Båttur for nyinnflyttede

Stiftelsen støttet båttur med DS Kysten for nyinnflyttede til Tønsberg og Færder så de kunne bli kjent med byen, skjærgården og hverandre!